Uitkomstindicatoren

Aspecifieke lage rugklachten en COPD in de fysiotherapie

Welkom op de website van het project voor de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren fysiotherapie bij aspecifieke lage rugpijn en COPD in de eerstelijns fysiotherapie

In het project minimale dataset fysiotherapie wordt de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg bij patiënten met aspecifieke lage rugklachten en COPD in kaart gebracht. We maken hierbij gebruik van patiënt gerapporteerde en klinische uitkomstmetingen in de eerstelijns fysiotherapie. In het project ontwikkelen we een dataset met uitkomstmetingen die middels een consensus procedure is samengesteld. We onderzoeken of het haalbaar is om de dataset te gebruiken om de uitkomsten van de fysiotherapeutische zorg inzichtelijk te maken.

Waarom dit project

 

Logo CZ verzekeraar

logodfz12

Agenda

Nieuws

Er is wat onduidelijkheid over het gebruik van de DCSPH code bij COPD patiënten. De DCSPH codes die vermeld staan in de handleiding (pagina 5) hoeven alleen bij nieuwe patiënten gebruikt te worden die bij CZ/ DFZ verzekerd zijn. Voor al lopende behandelingen hoeft u niets aan te passen en voor patiënten die bij andere zorgverzekeraars verzekerd zijn hoeft u ook geen andere DCSPH codes in te voeren. Dit betekent dus niet dat alleen verzekerden van CZ & DFZ deelnemen aan dit onderzoek. Iedere patiënt kan deelnemen aan deze pilot Wanneer een patiënt later wijzigt van bijvoorbeeld een licht naar ernstig profiel hoeft u de DCSPH code niet te veranderen. Wel vragen wij om de COPD vragenlijst met de indeling in de ziektelast opnieuw in te vullen.  

Zorgplannen
Onderstaande software leveranciers hebben een zorgplan gemaakt met alle meetinstrumenten zodat u deze gemakkelijk kunt vinden en gebruiken tijdens de behandeling. Hierbij de links voor Spot On Medics, Fysiomanager en Intramed. Voor Fysioroadmap kunt u de zorgplannen vinden in de online stambestanden. Naast de meetinstrumenten voor de pilot bent u vrij om aanvullende velden toe te voegen aan dit zorgplan binnen uw eigen praktijkomgeving.

Deelprojecten
In deze link ontvangt u informatie en een uitnodiging voor deelname aan de deelprojecten van deze pilot. De deelprojecten voor de pilot COPD zijn het gebruik van de ziektelastmeter en stappentellers in de praktijk en voor de pilot lage rug vergelijken we de ODI met de QBPDS. Laat weten of u interesse heeft om deel te nemen!   

Toestemming patiënten
Als fysiotherapeut bent u verantwoordelijk voor het uitvragen van toestemming aan patiënten voor deelname aan de pilot. Hiervoor kunt u het patienten informatie formulier gebruiken. Dit formulier kunt u op de website vinden.

Rapportages van dit project
IQ healthcare zal periodiek rapportages maken over resultaten van het project. We hebben een document opgesteld waarin u kunt u lezen welke gegevens naar alle betrokken partijen verstuurd worden en welke openbaar worden gemaakt.