Hoe zijn de sets tot stand gekomen

In een voorgaand project zijn datasets met concept structuur-, proces- en uitkomstmaten voor fysiotherapeutische behandeling bij aspecifieke lage rugpijn en COPD-tripartite ontwikkeld. De selectie van de vastgestelde minimale dataset betrof de stappen 1 tot en met 3 van de PROM-cyclus. Deze worden in dit project getest en doorontwikkeld tot uitkomstindicatoren. Hier vindt u een samenvatting van de eerste fase van het ontwikkelproces van de concept datasets.