MDS lage rugklachten

Voor de dataset aspecifieke lage rugklachten zijn vier meetinstrumenten geselecteerd die gebruikt worden om uitkomsten van de fysiotherapeutische zorg te kunnen meten. Deze set is in een voorgaand project met alle stakeholders ontwikkeld, waarbij als basis bestaande sets van uitkomsten (waaronder ICHOM) en indicatoren zijn gebruikt. Het meetinstrument op het domein pijn is de Numeric Pain Rating Scale (NPRS), de instrumenten voor fysiek functioneren zijn de Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS) en de Patiënt Specifieke Klachten (PSK) en het ervaren effect en tevredenheid wordt gemeten met de Global Perceived Effect (GPE). Daarnaast wordt de Oswestry Disability Scale (ODI) als meetinstrument voor (fysiek) functioneren in een aparte pilot meegenomen om relevantie en haalbaarheid van het gebruik van dit meetinstrument verder te toetsen. De ODI wordt door een selecte groep deelnemers verzameld. Een groep praktijken zal hiervoor worden benaderd.

Voor de indeling in profielen is de StartBackTool geselecteerd. Met behulp van de StartBackTool is het mogelijk om herstelbelemmerende en psychosociale factoren te signaleren en patiënten in te delen in drie risicoprofielen (laag, medium, hoog). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vastgestelde concept minimale dataset en het bijbehorende meetprotocol.

Concept minimale dataset lage rugklachten


Domein

meetinstrument

Laag risicoprofiel

Medium/hoog risicoprofiel

Uitkomsten

 

Intake

Afsluiting

Intake

Elke 6 wkn1

Afsluiting

Fysiek functioneren

QPBDS

 

 

X

X

X

 

ODI (pilot)

 

 

X

X

X

 

PSK

X

X

X

X

X

 

NPRS (pijn)

X

X

X

X

X

Generiek

Global Perceived Effect (GPE)

 

X

 

 

X

Profielindeling

Start Back Screening Tool

X

 

X

 

 

1 Alleen van toepassing indien de behandeling langer dan 3 maanden duurt


Interessante links